Hidrotehnika
| O nama | Proizvodi | Reference | Partneri | Politika upravljanja kvalitetom i okolišem | Kontakt | Lokacija |

Croatian - Hrvatski Reference English - Engleski

Investitor Vrste radova
   
Hrvatske Vode Zagreb
Izgradnja mosta u Bogdanovcu
Izgradnja mosta u Tupkovcu
Izgradnja mosta u Štrigovi
Izgradnja mosta u Slakovcu
Izgradnja mosta u Šenkovcu
Izgradnja mosta u Stanetincu
Izgradnja mosta u D. Mihaljevcu
Izgradnja mosta u M. Mihaljevcu
Izgradnja cijevnog propusta na potoku Budorica u Stanetincu
Izgradnja cijevnog propusta na kanalu Hrastinka u Podturnu
Izgradnja cijevnog propusta fi 800 na kanalu Bistrec - Rakovnica u Čehovcu
Izgradnja cijevnog propusta na kanalu Prališće u Novakovcu
Izgradnja cijevnog propusta Donji Mihaljevec
Izgradnja cijevnog propusta u Bogdanovcu sa djelomiènom
regulacijom pritoka Trnave
Izgradnja cijevnog propusta fi 600 u Žiškovcu
Izgradnja cijevnog propusta fi 1000 u Mihovljanu
Košnja nasipa, kanala i uređenog inundacijskog područja
Sječa drveća, čišćenje šiblja, grmlja i dr.
Krèenje panjeva i zemljani radovi na ureðenju inundacijskog podruèja sa zasijavanjem trave i uzgojem vegetacije
Košnja nasipa, kanala i uređenog inundacijskog područja na vodotocima, kanalima s pripadajuæim graðevinama, jezera, akumulacije, retencije,
melioracijski sustavi i sustavi odvodnje
Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave na branjenom području 21: područje malog sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave
Radovi tehničkog i gospodarskog održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Međimurske Županije
Uređenje desne obale rijeke Mure u Murskom Središću
Gradnja desnoobalnog nasipa rijeke Mure za zaštitu od velikih voda naselja Podturen i Lonèarevo
   
Međimurske vode d.o.o. Izgradnja kanalizacijskog sustava u Opæini Donji Kraljevec
Izgradnja kanalizacijskog sustava u industrijskoj zoni 'Zapad' u Čakovcu
Izgradnja vodovoda - Vojni vrtovi Čakovec
Izgradnja mosta u Čakovcu
Kanalizacija u Kotoribi
Kanalizacija u Murskom Središću
Kanalizacija u Mačkovcu
Kanalizacija u Nedelišću
   
Grad Mursko Središće Održavanje travnatih površina u gradu Mursko Središće
Rekonstrukcija ulice u Murskom Središću
   
Županijska uprava za ceste Čakovec Izgradnja mosta u Vratišinicu
Održavanje travnatih površina i košnja trave
Izgradnja mosta u Donjem Kraljevcu
   
Općina Donji Kraljevec Održavanje travnatih površina opæine Donji Kraljevec
   
Općina Orehovica Odvodnja oborinskih voda u Orehovici
   
Općina Selnica Održavanje travnatih površina općine Selnica
   
Općina Strahoninec Kanalizacija u Strahonincu
   
Općina Sv. Martin na Muri Uređenje i planiranje zemljanih površina u Sv. Martinu na Muri


Hidrotehnika - održavanje travnatih površina, odvodnja oborinskih voda Hidrotehnika - rukovanje sustavom za navodnjavanje
Hidrotehnika - rekonstrukcija ulica, uređenje i planiranje zemljanih površina Hidrotehnika - izgradnja mostova, izgradnja vodovodnih sustava

Hidrotehnika d.o.o. | Copyright since 2004 | TiP / Rapid IT