Hidrotehnika
| O nama | Proizvodi | Reference | Partneri | Politika upravljanja kvalitetom i okolišem | Kontakt | Lokacija |

Croatian - Hrvatski PROIZVODNI PROGRAM English - EngleskiHidrotehnika izvršava sljedeće poslove:
 • Tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, vodnog dobra i uređenje vodotoka
 • Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
 • Rukovanje sustavom za navodnjavanje
 • Izgradnja kanalizacijskih sustava
 • Odvodnja oborinskih voda
 • Izgradnja vodovodnih sustava
 • Izgradnja mostova
 • Rekonstrukcija ulica
 • Uređenje i planiranje zemljanih površina
 • Provođenje tehničkih radova vezanih uz obranu od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda
 • Održavanje travnatih površina
 • Prodaja sustava za navodnjavanje
 • Izgradnja objekata niskogradnje
 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 21: područje malog sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave
 • Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
 • Upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje

Hidrotehnika - održavanje travnatih površina, odvodnja oborinskih voda Hidrotehnika - rukovanje sustavom za navodnjavanje
Hidrotehnika - rekonstrukcija ulica, uređenje i planiranje zemljanih površina Hidrotehnika - izgradnja mostova, izgradnja vodovodnih sustava

Hidrotehnika d.o.o. | Copyright since 2004 | TiP / Rapid IT