Hidrotehnika
| O nama | Proizvodi | Reference | Partneri | Politika upravljanja kvalitetom i okolišem | Kontakt | Lokacija |

Croatian - Hrvatski English - Engleski

Tvrtka Hidrotehnika društvo je s ograničenom odgovornošću i s dugogodišnjim iskustvom na području vodnogospodarske djelatnosti. Vlasnici su zaposlenici i bivši zaposlenici tvrtke.


Osnovne djelatnosti društva su sljedeće:
 • Izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave
 • Tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
 • Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
 • Rukovanje sustavom za navodnjavanje
 • Uređenje vodotoka
 • Tehnički radovi - provođenje obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda
 • Građenje (kanalizacijski sustavi, vodovod, mostovi ...)
 • Zastupanje i trgovina
 • Izgradnja objekata niskogradnje
 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 21: područje malog sliva Trnava, osim meðudržavnih rijeka Mure i Drave
 • Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
 • Upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje

Raspolažemo s najmodernijom opremom potrebnom za obavljanje osnovne djelatnosti.
Zapošljavamo 63 djelatnika.

Kadrovski smo mlad, dobro ekipiran tim, spreman da se nosi sa svim izazovima budućnosti.

Cilj našeg poslovanja je zadovoljan kupac uz uvažavanje održivih standarda ukupnih resursa, zaposlenika i prirode sve do društvenog okruženja.

Hidrotehnika - kanalizacijski sustavi, vodovod, mostovi Hidrotehnika - zaštita od štetnog djelovanja voda, vodni sustavi

Hidrotehnika d.o.o. | Copyright since 2004 | TiP / Rapid IT