| O nama | Proizvodi | Reference | Partneri | Politika upravljanja kvalitetom i okolišem | Kontakt | Lokacija |

Croatian - Hrvatski English - Engleski
Ukoliko želite, možete koristiti ovaj obrazac za kontakt.
Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna.

Ime i prezime: *
Tvrtka:
Telefon: *
E-mail:
Poruka: *
 

Ukoliko želite uspostaviti kontakt s nama, možete nam se obratiti na:

telefon: +385 (0) 40 396 270
telefax: +385 (0) 40 396 272
e-mail: info@hidrotehnika.hr

a možete nas posjetiti i osobno na adresi:
Radnička 1A, Savska Ves, Hrvatska (prikaži mapu).

OIB: 29054112939
Poslovni račun: HR 34 2340 0091 1160 0915 8 Privredna Banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 3.676.000,00 kn
MBS: 070058238
Uprava: Saša Sabolić, dipl. ing. građ.
Trgovački sud u Varaždinu - Tt-04/854-2


Zaštita osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podatka korisnika usluga Hidrotehnike d.o.o.: Hidrotehnika d.o.o. osobito se zalaže za zaštitu osobnih podataka i zaštitu privatnosti korisnika naših usluga.

Podaci korisnika koje Hidrotehnika d.o.o. prikuplja i obraduje su: ime, prezime, adresa prebivališta i adresa dostave racuna, osobni identifikacijski broj, adresa elektronicke pošte, telefonski brojevi, potpis i drugi osobni podaci.

Navedene osobne podatke Hidrotehnika d.o.o. prikuplja i obraduje radi sklapanja ugovora o izvodenju radova i usluga.

Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka korisnika usluga Hidrotehnike d.o.o. su Ugovori o izvodenju radova i usluga, te svi relevantni zakonski i podzakonski propisi.
Osobne podatke korisnika, Hidrotehnika d.o.o. koristi u svrhu izrade ponuda, troškovnika, ugovora, obracuna usluga, izrade i dostave racuna, provodenje postupka prisilne naplate potraživanja i ostalih obveza iz djelatnosti Hidrotehnike d.o.o.
Nakon završetka obrade osobnih podataka korisnika, te isteka vremena cuvanja, podatke za koje nece postojati svrha i pravni temelj obrade, Hidrotehnika d.o.o. ce trajno uništiti. Podaci se nece dijeliti trecim osobama.
Podatke korisnika Hidrotehnika d.o.o. otkrit ce samo kada je to izricito propisano zakonom ili radi ostvarenja prava pred sudovima i drugim nadležnim javnopravnim tijelima. Sve informacije vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnici usluga Hidrotehnike d.o.o., kao i prigovore vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka, mogu uputiti osobno ili pisanim putem na adresu:
Hidrotehnika d.o.o. Savska Ves, Radnicka 1A, 40000 Cakovec – voditelj obrade osobnih podataka, ili na adresu elektronicke pošte info@hidrotehnika.hr

Ovi podaci bit ce pravovremeno ažurirani nakon svake promjene vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka.


Hidrotehnika d.o.o. | Copyright 2016 | TiP / Rapid IT